Stopnie harcerskie

Co to są stopnie?
Stopnie harcerskie można określić jako poziom „wtajemniczenia” w harcerstwo. Każdy przyszły harcerz rozpoczyna swoją przygodę z ZHP od próby harcerza, następnie powinien zdobywać kolejne stopnie- odpowiednie do swojego wieku i poziomu rozwoju.

Stopnie harcerskie to przede wszystkim wyzwanie dla harcerzy, możliwość sprawdzenia siebie, praca nad swoim charakterem, zdobywanie umiejętności i wiedzy. Stopień wyznacza drogę, pokazuje, w którą stronę harcerz ma podążać. Jest pewnym celem, który każdy harcerz, czy później zrealizować powinien, poziomem, który gdy już zostanie osiągnięty świadczy o „poziomie wtajemniczenia” w harcerskim gronie.

Jak je zdobywać?
Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane.
Tak więc dla:

 • Harcerek i harcerzy
  __I  ochotnicza/młodzik (och./mł.)
  _II  tropicielka/wywiadowca (trop./wyw.)
  .
 • Harcerek starszych i harcerzy starszych
  __<  pionierka/odkrywca (pion./odk.)
  _<<  samarytanka/ćwik (sam./ćw.)
  .
 • Wędrowniczek i wędrowników
  __*  Harcerka Orla/Harcerz Orli, (ho./ho.)
  _**  Harcerka Rzeczpospolitej/Harcerz Rzeczpospolitej (HRP./HRP.)

By otworzyć próbę na stopień, powinniśmy udać się do naszego bezpośredniego przełożonego i razem z nim ułożyć zadania i napisać kartę próby.

Jak je oznaczać?
Wyszywamy na naramiennikach (pagonach).

Jeden pasek I – pierwszy stopień (ochotnicza/młodzik)
Dwa paski II – drugi stopień (tropicielka/wywiadowca)
Jedna krokiewka < – trzeci stopień  (pionierka/odkrywca)
Dwie krokiewki << – czwarty stopień (samarytanka/ćwik)
Jedna gwiazdka * – piąty stopień (Harcerka Orla/Harcerz Orli)
Dwie gwiazdki ** – szósty stopień (Harcerka RP/Harcerz RP)

Tradycja w drużynie
Oznaczamy dodatkowo zdobyte stopnie na naszych chustach:

Ochotniczka/młodzik
żółty brzeg chusty obszyty cienką (szer. ok. 0,5 cm) brązową wstążką
Tropicielka/wywiadowca
brązowy brzeg chusty obszyty cienką (szer. ok. 0,5 cm) żółtą wstążką
Pionierka/odkrywca
- rudy koralik zawiązany nad supełkiem na żółtym ramieniu chusty
Samarytanka/ćwik
- rudy koralik zawiązany nad supełkiem na brązowym ramieniu chusty

Stopnie harcerskie można określić jako poziom „wtajemniczenia” w harcerstwo. Każdy

przyszły harcerz rozpoczyna swoją przygodę z ZHP od próby harcerza, następnie powinien

zdobywać kolejne stopnie- odpowiednie do swojego wieku i poziomu rozwoju.

Stopnie harcerskie to przede wszystkim wyzwanie dla harcerzy, możliwość sprawdzenia

siebie, praca nad swoim charakterem, zdobywanie umiejętności i wiedzy. Stopień wyznacza

drogę, pokazuje, w którą stronę harcerz ma podążać. Jest pewnym celem, który każdy

harcerz, czy później zrealizować powinien, poziomem, który gdy

już zostanie osiągnięty świadczy o „poziomie wtajemniczenia” w harcerskim gronie.

Stopnie są dobrane odpowiednio do wieku i tak powinny być zdobywane. Tak więc dla:

· Harcerek i harcerzy

I – ochotnicza/młodzik

II – tropicielka/wywiadowca

· Harcerek starszych i harcerzy starszych

< – pionierka/odkrywca

<< – samarytanka/ćwik

· Wędrowniczek i wędrowników

* – Harcerka Orla/Harcerz Orli, Harcerka

** – Harcerka Rzeczpospolitej/Harcerz Rzeczpospolitej

 • Jeden pasek I – pierwszy stopień (ochotnicza/młodzik)
 • Dwa paski II – drugi stopień (tropicielka/wywiadowca)