Sprawnosci harcerskie

Co to są sprawności?
Sprawności są bardzo ważnym, a jednak coraz rzadziej stosowanym narzędziem metodycznym, które pomaga harcerzom rozwijać zainteresowania oraz pracować nad indywidualnymi słabościami. Co to oznacza?
„Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność”

Sprawności podzielone są według ich trudności, którą oznaczają gwiazdki. Dla harcerzy w wieku 11 – 13 lat przeznaczone są głównie sprawności z jedną gwiazdką lub dwiema, a dla starszych z dwiema lub trzema gwiazdkami.

Jak je zdobywać?
Należy wybrać sobie interesującą nas sprawności, dopasować ją i rozpisać zadania na karcie próby. Osobą, która będzie sprawowała pieczę nad naszą próbą, musi być wybrana przez nas osoba z kadry. Będzie ona podpisywała zadania, po ich wykonaniu oraz zatwierdzić sprawność, podpisując kartę na końcu, po wykonaniu wszystkich zadań.

Jak je oznaczać?
Każda sprawność ma różny znak. Po zdaniu próby na sprawność, możemy je kupić i przyszyć lub wyszyć na prawym rękawie. Kolor obwódki naszywki informuje, jaki jest stopień zdobytej sprawności. Trzeba na to zwrócić uwagę podczas kupowania/ wyszywania odznaki.

  • OBWÓDKA GRANATOWA – sprawność jednogwiazdkowa *
  • OBWÓDKA ZIELONA – sprawność dwugwiazdkowa **
  • OBWÓDKA CZERWONA – sprawność trzygwiazdkowa ***
  • OBWÓDKA CZARNA – sprawność czterogwiazdkowa (mistrzowska) ****