Stopnie i sprawności

Stopnie i sprawności harcerskie są niezbędnymi instrumentami wykorzystywanymi w metodzie harcerskiej. Są po to, aby pomagać w zapewnieniu harcerzom ciągłego rozwoju.

„Harcerka bez sprawności może dużo i dobrze chce,
ale mało i źle może.” ~J Falkowska