1%

http://obserwatorlokalny.pl/wp-content/uploads/2012/02/Procent1.jpg

Związek Harcerstwa Polskiego ma status Organizacji Pożytku Publicznego. W związku z tym zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz naszej drużyny.

Ten 1% to część podatku należnego, który normalnie trafiłby do Skarbu Państwa, ale podatnik ma możliwość wskazać, gdzie później US ma te pieniądze przekazać. Podatnik nic w ten sposób nie traci, a może jeszcze pomóc innym.

Rodziców naszych harcerzy oraz sympatyków harcerstwa i naszej drużyny, którzy chcieliby nam pomóc, prosimy o wskazanie naszego szczepu w rocznym zeznaniu podatkowym, jako organizacji, której przekazują 1% podatku.

Co należy wpisać w formularzu PIT?

W rubryce WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer KRS: 0000271846 oraz podajemy kwotę do przekazania (nie większą niż obliczony 1% podatku).

Aby pieniądze trafiły dokładnie na subkonto naszej drużyny, należy w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE w punkcie Cel szczegółowy 1% wpisać:
102 BDH, 31 SzczepDHiZ, Hufiec Białystok

Przykładowe wypełnienie druku rocznego zeznania podatkowego PIT-37: