DLA RODZICÓW

Krótko o Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP)

Związek Harcerstwa Polskiego to Organizacja Pożytku Publicznego.

Jesteśmy największą organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od prawie stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

ZHP to nie tylko organizacja dzieci i młodzieży, to przede wszystkim ruch społeczny kształtujący postawy i charaktery. ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim odnajdujemy w tworzonej przez dziesiątki lat kulturze organizacji.

Każdy może zostać harcerzem

Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją, do której może przystąpić każdy.

ZHP to nie są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i nie nauczymy Cię ani języka angielskiego, ani karate. Możemy za to pokazać Ci jak radzić sobie niemal w każdej życiowej sytuacji, jak działać w grupie i jak być dobrym liderem niekoniecznie znając język angielski i karate? Chociaż możliwe, że w harcerstwie z takimi zajęciami się spotkasz.

Po kilku miesiącach od Twojej pierwszej zbiórki otrzymasz znaczek zucha (jeśli jesteś w wieku 7-11 lat) bądź krzyż harcerski (jeśli masz 12 i więcej lat). Będziesz uczestniczył w biwakach, rajdach, obozach a także innych imprezach w naszym mieście i nie tylko. Wbrew pozorom harcerze nie przebywają przez większość czasu w lesie grając na gitarze i śpiewając, ale spodziewaj się, że niektóre zbiórki odbywać się będą w lesie.

Tak jak w każdej innej organizacji, również w ZHP członkowie mają prawa i obowiązki. Wśród obowiązków jest m.in. płacenie rocznej składki członkowskiej (patrz: SKŁADKI) oraz przestrzeganie Prawa Harcerskiego. W zamian oferujemy Ci bogaty program, z pewnością znajdziesz dla siebie coś ciekawego. Działania harcerzy realizowane są pod okiem doświadczonych i przeszkolonych instruktorów ZHP.

Aby dziecko dołączyło do drużyny, rodzic powinien wypełnić zgodę na przynależność do ZHP, a dziecko powinno zadeklarować się, że będzie pilnować płacenia składek (są one wymagane odgórnie).
Link do wydrukowania dokumentu >>klik<<

Zbiórki prowadzi kadra (Rada Drużyny), z którą zawsze można się skontaktować (patrz: KADRA).

Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka,
czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju
i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań.