Zbiórka – 27 września!

Uwaga! Już w tę sobotę (27 września) odbędą się kolejne zbiórki zastępów. Standardowo spotykamy się wszyscy w SP 6 o stałej porze tzn. zuchy o godz. 10:00,a harcerze o godz. 11:30. Jeżeli ktoś jeszcze nie uregulował składek członkowskich,prosimy o jak najszybsze ich opłacenie,a także proszę przynieść na sobotnią zbiórkę wypełnione zgody przynależności do ZHP.

Czuwaj!
dh. Paula :)

keep-calm-and-love-zhp-3

ZBIÓRKA 20 września !

Zapraszamy wszystkich na zbiórki zastępów,które odbędą się już w tę sobotę (20 września) w SP 6!

ZUCHY klasy 0-3
godz. 10:00-11:00
.
HARCERZE klasy 4-6
godz. 11:00-12:30

Przypominamy o uregulowanie składek członkowskich u swoich zastępowych —-> (harcerze – 6 zł / msc,zuchy – 7 zł / msc).

P.S. PRZYPOMINAMY O KOMENTARZACH POD POSTAMI ! :)

Czuwaj!
dh. Paula :) zuchy

Pierwsze zbiórki zastępów :)

Już w tę sobotę ( 13 września ) odbędą się pierwsze zbiórki zastępów w nowym roku harcerskim.

ZUCHY klasy 0-3
godz. 10:00-11:00
.
HARCERZE klasy 4-6
godz. 11:00-12:30

Serdecznie zapraszamy!

Jednocześnie proszę WSZYSTKICH o uregulowanie składek członkowskich na sobotniej zbiórce! (harcerze – 6 zł / msc,zuchy – 7 zł / msc)

1

Składki :)

STATUT ZHP

§ 20

1. Członkowie ZHP mają obowiązek:

1)    dbać o dobre imię i dobro Związku, kierować się zasadami określonymi w Prawie i Obietnicy Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim,
2)    stosować się do postanowień Statutu ZHP oraz przestrzegać przepisów i regulaminów ZHP,
3)    brać czynny udział w życiu ZHP,
4)    opłacać w określonym terminie podstawową składkę członkowską.

 Proszę każdego o uregulowanie składek członkowskich za rok 2013/2014 do października 2014r.

Harcerze – 6 zł / msc
Zuchy – 7 zł / msc

Czuwaj!
dh. Paula :)

1