Rozpoczęcie roku harcerskiego 2014/2015! :)

Już za kilka dni pożegnamy tak długo wyczekiwane przez nas wakacje. Powrócimy do szkoły,do swoich obowiązków,zajęć oraz przyjaciół! Powitamy nowy rok szkolny,a także rozpoczniemy nowy rok harcerski. Już 5 września (piątek) spotykamy się o godz. 16:00 przy SP 6 i jedziemy tradycyjnie do lasu do Kleosina.Powrót przewidywany jest na godzinę 18:30 pod szkołę.Obowiązuje pełne umundurowanie.

Każdy ma mieć ze sobą :
- legitymację szkolną
- 2 bilety ulgowe
- pisemną zgodę rodziców na wyjście do lasu

Czuwaj!
dh.Paula :)
1